Нацрт плана детаљне регулације за део Орловског насеља у Миријеву, Градска oпштина Звездара изложен је на јавни увид у згради Градске управе града Београда, у Ул. 27. марта бр.43-45, (сала 2 у сутерену), у периоду од 26.10.2020. године до 26.11.2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs  у рубрици „Градски огласи“.

Јавна седница ће бити одржана 8.12.2020. године у 13 часова у згради Градске управе града Београда, у Ул. краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату).

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену).

Примедбе на предложена решења, у писаном облику, могу се доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, у Ул. краљице Марије бр.1, најкасније до 26.11.2020. године.