Елаборат за рани јавни увид за потребе израде измена и допуна плана детаљне регулације комплекса између улица Војислава Илића, Господара Вучића, Косте Абрашевића, генерала Михајла Живковића, Раваничке и Станислава Сремчевића (блокови 8-15), Општина Звездара, за блок 8., између улица: Улцињске, Радојке Лакића, Војислава Илића и Станислава Сремчевића.

Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Измена и допуна Плана изложен је на рани јавни увид у згради Градске управе града Београда, у Ул.27.марта бр.43-45, (сала 2 у сутерену), у периоду од 15.06.2020. године до 29.06.2020. године, сваког радног дана од 09 до 18 часова.

У току раног јавног увида, елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи“.

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену).

Писана мишљења на предложена решења могу се доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, у Ул. краљице Марије бр.1, најкасније до 29.06.2020. године.