У Елаборат за рани јавни увид за потребе израде  измена и допуна дела плана детаљне регулације комплекса  између улица: Војислава Илића, Станислава Сремчевића, Раваничке, Дојранске, Тонета Томшича, Трајка Стаменковића, Светомира Николајевића, Душана Дугалића и Брегалничке (блокови 1-7), Општина Звездара у Београду, за блок 2 између улица Војислава Илића, Бледске, Светомира Николајевића и Гвоздићеве.

 

Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Измена и допуна дела Плана детаљне регулације изложен је на рани јавни увид у згради Градске управе града Београда, у  улици  27.марта бр. 43-45, (у сутерену), у периоду од 04.03.2024. године до 18.03.2024. године, сваког радног дана од 09 до 18 часова.

 

У току јавног увида, Нацрт плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи“.

 

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у  улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

 

Мишљење на предложена решења, у писаном облику, могу се доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у  улици Краљице Марије бр.1, закључно са 18.03.2024. године.

 У  прилогу