Обавештавају се сви подносиоци пријава на јавни конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање програма/пројеката у култури из буџета Градске општине Звездара чија је реализација предвиђена у 2020. години, а за које је рок за предају пријава био закључно са 17.2.2020. године да се наведени јавни конкурс неће реализовати.

 На основу члана 200. став 5. Устава Републике Србије, председник Републике Србије, председник Народне скупштине Републике Србије и председник Владе Републике Србије, донели су 15. марта 2020. године, Одлуку о проглашењу ванредног стања (“Службени гласник РС“, бр. 29/2020).

У складу са овом Одлуком и очекиваним последицама на привредна кретања у земљи и граду Београду процењено је да ће доћи до знатног смањења прилива текућих прихода буџета.  У складу са Oдлуком о изменама и допунама Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2020. години број: 4-293/20-ГВ, усвојеној на седници Градског већа дана 02.04.2020. године, извршено је умањење оквира буџета за 20% који се односи на приходе из буџета (извор финансирања 01).

На основу Одлуке из претходног става, Скупштина Градске општине Звездара је на електронској седници одржаној 13.4.2020. године донела Одлуку о ребалансу буџета ГО Звездара („Службени лист града Београда“ бр.41/20) којом се одустало од средстава у износу од 3.000.000,00 динара предвиђених за Конкурс за пројекте у области културе, те сходно томе, нема услова за реализацију Јавног конкурса за финансирање или суфинансирање програма/пројеката у култури из буџета Градске општине Звездара чија је реализација предвиђена у 2020. години.