Градска општина Звездара сходно члану 14. тачка 14. Статута („Службени лист града Београда“ број 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13 и 41/13-испр.) обавештава родитеље/старатеље будућих ђака првака да у школску 2015/2016. годину у први разред основне школе треба да буду уписана сва деца која на дан почетка школске године 01. септембра 2015. године, имају најмање шест и по, а највише седам и по година, односно деца рођена од 01.03.2008. до 01.03.2009. године.

Пријављивање деце за упис у први разред основне школе обавезни су да изврше родитељи, а за децу под старатељством, старатељ или орган старатељства.

Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе. Дете се уписује у основну школу којој по месту становања територијално припада, о чему се можете распитати у самим школама.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе. У овом случају, родитељ/старатељ подноси захтев за упис изабраној школи најкасније до 1. фебруара 2015. године, а о захтеву се одлучује у складу са могућностима школе.

За упис је потребна следећа документација:

– потврда да је дете похађало обавезни припремни предшколски програм

– здравствено уверење (потврда од педијатра да је дете здравствено способно за полазак у школу)

– извод из матичне књиге рођених

– потврда о пребивалиштву (пријава стана)

Време у које школе врше упис деце у први разред није утврђено прописима, али је период од почетка априла до краја маја сваке године у школској пракси традиционално намењен упису деце у наредну школску годину.

У овом периоду, Градска општина Звездара ће доставити акредитованим предшколским установама на подручју општине Звездара бесплатне изводе из Матичне књиге рођених за сву децу која похађају припремни предшколски програм, како би родитељима/старатељима олакшала прикупљање документације.

Родитељи/старатељи су у законској обавези да своје дете упишу у први разред и омогуће му услове за основно образовање.

Будућим првацима и њиховим родитељима/старатељима желимо срећно и безбрижно одрастање!