У ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“, у четвртак, 11. маја 2017. ученици школе, предвођени креативним наставницима, су приказали своје истраживачке радове и најновија достигнућа у области обновљивих извора енергије.

На преко 30 изложених плаката су могле да се прочитају информације о соларној енергији, ветрогенераторима, геотермалној и енергији воде, биомаси… Приказана је рентабилност коришћења оваквих видова енергије за једно домаћинство.

Ученици су изложили и објаснили функционисање соларне рерне, соларне бубе и аутомобиле које су израђивали на радионицама,  у оквиру школских секција и самосталног рада. Приказани су примери коришћења соларне енергије за хлађење простора уз помоћ пластичних флаша, покретање вентилатора и загревање и хлађење воде. Посебну пажњу је привукао соларни колектор од конзерви који су направили ученици и наставници звездарске Грађевинске школе, који је претходног дана, по облачном времену, развио температуру од 75оC, на једном од три места на којима се обавља мерење. Полазници секције техничког образовања су направили веома занимљиву макету дела насеља, са базеном и парком,  и представили могућности коришћења соларне енерије.

У библиотеци школе, наставници ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“, и представници ОШ „Јелена Ћетковић“, Грађевинске школе и Седме београдске гимназије су имали прилике да освеже знање у разговору са научним сарадником Машинског факултета у Београду Андријом Петровићем. Млади научник је подсетио наставнике на важност развоја у овој области, али и тренутну рентабилност коришћења обновљивих извора енергије. Одржано је и предавање за ученике седмог разреда, а претходног дана и радионице на којима су ученици показали своју умешност у изради соларних буба и аутомобила.

Са ученицима првог разреда су организоване радионице на којима су најмлађи правили своје прве рециклиране аутомобиле, на које су, уз помоћ присутних родитеља постављали моторе и соларне ћелије.

Активности су осмислили наставници, оснивачи Удружења „Златни пресек“, чија је мисија унапређивање услова за квалитетно, праведно и доступно образовање за све чланове друштва и подстицање развоја у образовању у складу са савременим научним достигнућима и захтевима будућности, а подршку су пружили Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Градска општина Звездара.