Веће Градске општине Звездара је на седници одржаној 20.2.2020. године донело Решење о образовању Савета за здравље Градске општине Звездара као стручног радног тела Већа.

Решење о образовању Савета за здравље ГО Звездара

Решење о допуни Решења о образовању Савета за здравље ГО Звездара 01.10.2020.