Сви запослени у Одељењу за инспекцијске послове Градске општине Звездара: грађевинскoj и комуналнoj инспекцији и правној служби, заједно са шефовима, учествују у е-обуци под називом „Изградња капацитета локалних инспекцијских служби“.

Обука се спроводи у организацији Центра за обуку Сталне конференције градова и општина, почев од 11. априла у државним органима на територији Србије. Ову активност СКГО организује у оквиру пројекта „Изградња капацитета локалних инспекцијских служби и новоизабраних одборника путем е-обуке“, који финансијски подржава Организација за европску безбедност и сарадњу – ОЕБС.

Циљ ове обуке је да запосленима у Одељењу за инспекцијске послове пружи кључна знања и информације о новом Закону о инспекцијском надзору кроз е-наставу, која подразумева самостално ишчитавање наставног материјала и решавање тестова.

„Овај креативан приступ учењу изазвао је позитивне реакције запослених, а прве тестове већ смо са успехом решили“ – кажу у Одељењу за инспекцијске послове ГО Звездара.