Петодневне обуке за педагоге и психологе основних школа на Звездари изводе се од 10-16. јануара у Градској општини Звездара на тему успостављања механизма за превенцију и смањење осипања деце из основних школа на Звездари.

Циљ обуке је да се представе препоруке на који начин се може препознати и пондерисати ризик од напуштања школовања код  детета (социо-економски утицај, фактори дискриминације, недоличног понашања, запостављености, школског успеха и слично).

Заокруживањем овог система препознавања и превенције ризика од напуштања школовања педагози, психолози, али и представници Градске општине Звездара и Центра за социјални рад Звездара моћи ће да процене обухват деце који не похађа наставу (или никад није ни уписан у школу), као и да примене неке од мера подршке које се односе на дете, породицу или целу заједницу. Те мере се углавном односе на индивидуалне допунске часове за децу, помоћ у школском прибору, едукацију родитеља о одговорном родитељству, упућивање на сервисе  Центра за социјални рад, помоћ у завршавању школе или стручних заната за родитеље,  помоћ интерсекторског тима (психолог, педагог, здравствени ментор, ромски педагошки асистент, ментор за запошљавање) и слично.

Ове обуке једна су од активности општинског пројекта „Mеђусекторски механизам за спречавање прекида школовања и смањење раног напуштања школе у Градској општини Звездара“ финансираног од стране Европске уније, а који Градска општина Звездара спроводи у партнерству са Националним саветом ромске националне мањине Србије. Пројекат траје од 6.6.2017. до 5.6.2019. године, а укупна вредност пројекта је 137.000 евра.