Председник ГО Звездара донео је Одлуку о одобравању финансирања годишњих програма спортских организација, који се суфинансирају из буџета Градске општине Звездара на основу Предлога одлуке Комисије за оцену програма из области спорта.

Рок за приговор Комисији је 3 дана.

У прилогу:

Одлука

Предлог одлуке