Председник ГО Звездара донео је Одлуку о одобравању финансирања посебних програма спортских организација који се суфинансирају из буџета Градске општине Звездара на основу Предлога одлуке Комисије за оцену програма из области спорта, а утврђеног након разматрања  пријава пристиглих по Јавном позиву.

Рок за приговор Комисији је 3 дана.

У прилогу:

Одлука

Предлог одлуке