Савет ГО Звездара за безбедност саобраћаја на путевима на седници одржаној 6.11.2018. донео је Одлуку о додели средстава за финансирање програма удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју ГО Звездара. На основу ове Одлуке, Одлуке о буџету ГО Звездара за 2018. годину и својих овлашћења председник ГО Звездара је донео Решење о додели средстава за финансирање програма удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју ГО Звездара.

Одлука о додели средстава

Решење о додели средстава