На основу Решења Већа ГО Звездара о оснивању Савета Градске општине Звездара за безбедност саобраћаја на путевима број 020-2-78 од 21.05.2020. и Уговора број 401-2-67 од 25.12.2019. године, Савет Градске општине Звездара за безбедност саобраћаја на путевима на седници одржаној 05.06.2020. године, донео је

Одлуку

о додели средстава за финансирање програма удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Звездара

Савет Градске општине Звездара за безбедност саобраћаја на путевима на седници одржаној 05.06.2020. године, усвојио је Извештај комисије за праћење реализације програма за коришћење финансијских средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима ГО Звездара о спроведеном јавном позиву и коначну ранг листу програма за доделу средстава за финансирање програма удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Звездара, у складу са реализацијом Програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја.

Прилог: Одлука о додели средстава за финансирање програма удружења

Одлука о додели средстава за финансирање удружења 2020