Председник Градске општине Звездара је донео Одлуку о додели средстава програмима удружења грађана у оквиру реализације Програма општинског тела за коордниацију безбедности саобраћаја на путевима Градске општине Звездара.

Савет Градске општине Звездара за безбедност саобраћај на путевима Градске општине Звездара је на седници одржаној 01.04.2016. године донео Предлог одлуке о одобравању финансирања програма удружења грађана у оквиру реализације Програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима Градске општине Звездара, по јавном позиву објављеном 22. фебруара 2016. године. На Предлог одлуке није поднет ниједан приговор у року од 5 дана од дана објављивања на Огласној табли ГО Звездара и званичној интернет презентацији Градске општине Звездара.

Одлука о додели средстава (ПДФ 835кб)