Председник ГО Звездара донео је Одлуку о избору посебних програма у области спорта који се суфинансирају из буџета Градске општине Звездара на основу предлога Комисије за оцену програма из области спорта, а утврђеног након разматрања 18 пријава пристиглих по Јавном позиву расписаном 5. фебруара ове године.

Рок за приговор Комисији је 3 дана.

Одлука о одобравању програма из области спорта (ПДФ 107 КБ)

Предлог ранг листе (ПДФ 389 КБ)