Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије одобрило је средства у висини од 27.000 швајцарских франака Граду Београду и градским општинама Врачар, Звездарa и Савски венaц за реализацију пројекта „Успостављање међуопштинске сарадње у циљу оснивања Сервиса подршке у мобилности и комуникацији” у оквиру пројекта „Подршкa спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016–2019”.

Општи циљ пројекта је успостављање међуопштинске сарадње између Града Београда, Града Новог Сада и градских општина Врачар, Звездара и Савски венац у циљу оснивања заједничке службе „Сервиса подршке у мобилности и комуникацији”.

Оснивањем овог сервиса, који је намењен особама са инвалидитетом, унапредиће се пружање услуга, односно организација рада, побољшати квалитет услуга, уз ефикаснију алокацију буџетских средстава (јефтинија управа), а што је најзначајније биће повећана доступност и приступ информацијама применом стандарда приступачности и увођењем нових приступачних информацијских и комуникацијских технологија.