На регионалном састанку на тему „Улога јединица локалне самоуправе у остваривању циљева политике запошљавања“, који је одржан  6-7. јула 2017. године, у Хотелу „Зира“  у Београду учествовала је активно и Градска општина Звездара представљајући концепт и контекст свог Локалног акционог плана запошљавања у 2017. години.

Поред Звездаре, на скупу су учествовали и представници Града Београда, градских општина Младеновац и Лазаревац као и Пожаревца, Ирига, Шида, Смедерева, Шапца и Кучева.

Циљ скупа је био да представници локалних савета размене своја искуства и примере добре праксе у креирању и спровођењу локалних акционих планова запошљавања, са посебним освртом на тешкоће и препреке са којима се сусрећу у свакодневном раду, као и  да представници Министарства рада, запошљавања, борачких и социјалних питања и Националне службе за запошљавање представе трендове на тржишту рада, развоја политике запошљавања и сарадње са јединицама локалне самоуправе.

Говорећи о ЛАПЗ Звездаре, Радмила Урошевић, шеф Одсека за социјалну заштиту и члан Савета за запошљавање, рекла је да су овај документ и пракса фокусирани подједнако и на краткорочне и дугорочне циљеве запошљавања на тај начин што  Савет за запошљавање настоји да све програме активне политике запошљавања учини доступним незапосленим Звездарцима и Звездаркама, да утиче на промену свести незапослених лица да усвоје проактиван однос према својој незапослености и да их оснажи у развијању знања и вештина у зони предузетништва, као и да младе људе и њихове родитеље оптимално информише о потребама тржишта рада за одређеним занимања у корелацији са будућим избором средње школе и факултета.

У 2017. години општина Звездара је издвојила 3.340.000 дин за решавање проблема незапослености на својој територији.

Закључено је да је израда и реализација ЛАПЗ високопартиципативни посао због чега је члановима локалних савета потребна додатна подршка, Стога ће, у наредном периоду Министарство утврдити методологију евалуације ефеката ЛАПЗ, Правилник о акредитацији обука које ће оснажити незапослена лица у стицању различитих знања и вештина, као и  препорука за систем образовања у циљу превазилажења проблема све већег броја незапослених лица без основног и средњег образовања.

Имајући у виду динамику промена потреба на тржишту рада у наредном периоду ће Национална служба на шест месеци анализирати и планирати активне мере запошљавања. Препоручено је и да се у процес планиранања активније укључе синдикати и канцеларије за младе као и да проблем запошљавања захтева у наредном периоду веће буџете на националном и  локалном нивоу за ове намене, пројектовање већих зарада и износа за трошкове превоза у активним мерама запошљавања.

Оцењено је да су овакви радни састанци представника свих актера у реализацији НАПЗ и ЛАПЗ корисни и потребни и најављено је редовно одржавање регионалних скупова у најбољем интересу квалитета будућих планских докумената и њихове реализације.

 

Регионални састанак су организовали Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (МИНРЗС) и Национална служба за запошљавање (НСЗ), уз подршку коју у оквиру Немачке развојне сарадње пружа Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.