У Општини Звездара је у понедељак, 10.6.2019. године одржан састанак са представницима удружења грађана чији су пројекти одобрени за суфинансирање из буџета ГО Звездара за 2019. годину.

Састанку су у име организатора присуствовали заменица председника Општине Виолета Филип и чланови Већа ГО Звездара: Владан Јеремић, Роберт Милићевић, Душан Игњатовић, Лазо Шеган и Јелена Бранковић.

Председник Комисије за избор пројеката удружења грађана и члан Већа ГО Звездара Роберт Милићевић поздравио је представнике удружења, честитао им на одобреним пројектима и пожелео успешну реализацију пројектних активности. Он је изразио наду да ће реализација ових пројеката подићи квалитет живота становника општине, јер су намењени различитим категоријама становништва и покривају различите области.

Милићевић је истакао да је у 2019. години Општина из буџета определила укупно 7.000.000,00 динара за суфинансирање пројеката удружења грађана у три области и да је Комисија одобрила средства за укупно 38 пројеката, и то:

3.000.000,00 динара за реализацију 15 пројеката на општем конкурсу за пројекте удружења

2.000.000,00 динара за реализацију 11 пројеката у области бриге о младима и

2.000.000,00 динара за реализацију 12 социо-хуманитарних пројеката.

Начелница Одељења за друштвене делатности Весна Петровић Урошевић и начелница Одељења за финансије и привреду Ивана Мартиновић информисале су представнике удружења о обавезама које за њих као кориснике буџетских средстава проистичу из нове Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (Сл.гласник РС, бр. 16/2018).

Представљени су модели докумената које удружења треба да приложе пре и после потписивања уговора, као и обавезе ГО Звездара као даваоца средстава везане за начине праћења реализације одобрених пројеката. Такође, било је речи и о обавезама удружења везаним за израду наративног и финансијског извештаја и правдање наменског утрошка одобрених средстава и другим обавезама које проистичу из уговора и Уредбе.

Планирано је да одобрени пројекти буду реализовани до краја године, а реализација сваког  пројекта биће најављена на сајту ГО Звездара како би што већи број грађана био информисан и имао прилику да активно учествује.

Уредба: http://demo.paragraf.rs/WebParagrafDemo/?did=424823