Четврта седница Скупштине Градске општине Звездара, којом је председавао Александар Ерор, председник Скупштине, одржана је у четвртак, 17.11.2016. године.

На седници су донете одлуке: о Управи ГО Звездара, о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа Пословни простора Звездара, о издвајању буџетских средстава ГО Звездара за потребе набавке и уградње опреме за увођење система видео надзора у објекту Полицијске станице Звездара, о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији ГО Звездара, , као и Одлука о промени Статута ГО Звездара.

Скупштина је усвојила и Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета Градске општине Звездара за период јануар – септембар 2016.

Одборници су изгласали и: Програм унапређења социјалне заштите на територији општине у 2017., Решење о измени решења о образовању општинског штаба за вандредне ситуације за територију општине, Предлог кандидата за чланове комисије за вођење поступака и доношење решења по захтеву за враћање земљишта, Решење о давању сагласности на статут Јавног предузећа спортски центар „Олимп“, Решење о измени решења о образовању сталних скупштинских радних тела, а усвојили су и Информацију о стању у образовно васпитним установама на подручију општине у школској 2015/16.

Поред овога, донета су решења о разрешењу заменика и постављењу нових заменика општинске правобранитељке ГО Звездара, затим, Решење о утврђивању престанка функције члана Већа, као и о избор новог члана Већа, и предлог Решења о допуни решења о избору Савета месних заједница на територији општине.