Двадесет седмаа седница Скупштине Градске општине Звездара, којом је председавао Александар Ерор, председник Скупштине ГО Звездара, одржана је у понедељак, 24. фебруара 2020. године у одборничкој сали ГО Звездара, Булевар краља Александра 77.

Звездарска Скупштина је усвојила Одлуку о издвајању буџетских средстава за извођење грађевинско занатских радова за потребе Полицијске станице „Звездара“ и Одлуку о издвајању буџетских средстава за набавку 35 прозора, шински аспиратор и комплет ларингоскопа за потребе Клиничко болничког центра „Звездара“.

На седници је усвојена Одлука о обављању послова екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Градске општине Звездара за 2019. годину, као и Одлука о допуни Одлуке о начину спровођења надлежности Градске општине Звездара у области образовања које се односе на мере и активности на заштити и безбедности деце у сарадњи са васпитно образовним институцијама.

Звездарске одборнице и одборници су усвојили Програм унапређења социјалне заштите на територији Градске општине Звездара за 2020. годину, Извештај о реализацији Локалног акционог плана запошљавања Градске општине Звездара за 2019. годину, Извештај о реализацији Плана развоје културе за 2019. годину,  Извештај o раду и  реализацији Годишњег плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара“ – Београд за период 1.1– 31.12.2019. године, Извештај о реализацији Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника (ЛАП 2017-2020) и о раду Савета за миграције у Градској општини Звездара за период јануар-децембар 2019.године и Извештај о реализацији програма унапређења социјалне заштите ГО Звездара за 2019. годину.

Скупштина Градске општине Звездара усвојила је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о ценама услуга закупа пословног простора и постављању реклама и издавања рекламног простора у Јавном предузећу Спортски центар „Олимп – Звездара“ и Решење о измени  Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара.