Двадесет шеста седница Скупштине Градске општине Звездара, којом је председавао Александар Ерор, председник Скупштине ГО Звездара, одржана је у уторак, 17. децембра 2019. године у одборничкој сали ГО Звездара, Булевар краља Александра 77.

На седници је усвојена Одлука о  буџету Градске општине  Звездара за 2020.  годину, Извештај o раду и реализацији Годишњег плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара“ – Београд за период 1.1 – 30.9.2019. године као и Решење о давању сагласности на  План и програм пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ за 2020. годину са очекиваним остварењем Плана и програма пословања  у 2019. години.

 

На предлог одборничке групе „Напред Србија“, Скупштина ГО Звездара усвојила је одлуку о покретању иницијативе за утврђивање назива парка у Миријеву и постављању спомен обележја у истом парку који се налази између улица Миријевски венац, Радивоја Марковића, Грге Јанкес и Петраркине. Предлог је да тај парк понесе име Теодора Јанковића Миријевског и да се постави његово спомен обележје.

Звездарска Скупштина усвојила је и одлуку о издвајању буџетских средстава за набавку апарата за уклањање промена на кожи (фиброма, верука и др.) за потребе КБЦ „Звездара“.

На седници су усвојени Кадровски план ГО Звездара за 2020. годину, Локални акциони план запошљавања Градске општине Звездара за 2020. године, нови скупштински Пословник и Одлука о престанку важења Одлуке о Општинском правобранилаштву Градске општине Звездара.

Звездарски одборници усвојили су и Одлуку о одржавању чистоће у посебно насељеним местима Градске општине Звездара – Територија Месне заједнице Велики Мокри Луг и Мали Мокри Луг, Одлуку о начину спровођења надлежности Градске општине Звездара у области образовања које се односе на мере и активности на заштити и безбедности деце у сарадњи са васпитно образовним институцијама као и Информацију о стању у образовно-васпитним установама на подручју општине Звездара у школској 2018/19. години.

На седници су усвојене одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Градске општине Звездаре, образовању јединица цивилне заштите опште намене, специјалних јединица цивилне заштите за узбуњивање, именовање повереника и  заменика повереника цивилне заштите на територији Звездаре, Годишњи план рада Штаба за ванредне ситуације општине Звездара за 2020. годину.

Звездарски одборници усвојили су и Решења о утврђивању престанка функције општинскоj правобранитељки и њеним заменицима. На седници је усвојено и Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Звездара као и Решење о именовању Општинског савета родитеља Градске општине Звездара за школску 2019/20. годину.