Једанаеста седница Скупштине Градске општине Звездара, којом је председавао Александар Ерор, председник Скупштине, одржана је у среду, 15.11.2017. године.

На седници су усвојени Одлука о  ребалансу  буџета Градске  општине  Звездара  за  2017.  годину, Решење о измени Решења о образовању сталних радних тела Скупштине Градске општине Звездара и Решење о измени Решења о образовању Административно – мандатне комисије Скупштине Градске општине Звездара.