Пета седница Скупштине Градске општине Звездара, којом је председавао Александар Ерор, председник Скупштине, одржана је у четвртак 29.12.2016. године.

На седници су, након утврђивања престанка мандата одборницима Ани Опачић и Николи Војиновићу, са изборне листе „Александар Вучић-Србија побеђује”, потврђени мандати одборницима Скупштине ГО Звездара Светлани Бошњак и Весни Здравковић, са исте изборне листе.

У наставку седнице, Скупштина ГО Звездара је усвојила Одлуку о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2016, као и Одлуку о буџету Градске општине Звездара за 2017. годину.

Звездарски одборници су усвојили Кадровски план Градске општине Звездара за 2017, Одлуку о измени Статута Градске општине Звездара и Одлуку о измени Одлуке о управи Градске општине Звездара.

Скупштина је усвојила и Одлуку о измени Одлуке о пружању правне помоћи, План и програм пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ за 2017. са очекиваним остварењем плана и програма у 2016, План развоја културе Градске општине Звездара за 2017, Локални акциони план запошљавања Градске општине Звездара за 2017, Извештај о раду Одељења за инспекцијске послове за 2016, Решење о измени Решења о образовању сталних радних тела Скупштине Градске општине Звездара, као и Програм рада Скупштине Градске општине Звездара за 2017. годину.

Одборници су усвојили и Предлог за разрешење Савета месне заједнице „Липов Лад“, Решење о измени и допуни Решења о избору савета месних заједница на територији Градске општине Звездара и Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”.