Прва седница Савета за здравље Градске општине Звездара одржана је у четвртак, 12.3.2020. у Општини Звездара. Седници су присуствовали чланови Савета за здравље ГО Звездара, као и члан Већа ГО Звездара Срђан Ђукић, начелник Управе ГО Звездара Татјана Карановић Лечић, начелник општинског Одељења за друштвене делатности Весна Петровић Урошевић и шеф Одсека за социјалну заштиту ГО Звездара Радмила Урошевић.

На седници је конституисан општински Савет за здравље у следећем саставу: прим. др Војислав Лекић –председник Савета, проф. др Дарија Кисић – заменик председника Савета, чланови: Aлександар Ерор, Душан Игњатовић, прим. др Драгана Трифуновић-Балановић, др Гордана Беламарић, др Љиљана Тимотијевић,Снежана Перовић, др Снежана Милановић, Немања Антонијевић, Оливера Радић Вукићевић, Драгомир Тописировић, мр Мила Тодоровић, Биљана Пантелић, Синиша Маринковић и усвојен је предложени Пословник о раду Савета за здравље.

У вези са тачком дневног реда која је била везана за спречавање, сузбијање и гашење епидемије COVID19 присутни стручњаци из здравствених установа дали су, у складу са Одлуком Владе Републике Србије, препоруке како да се грађани и запослени у Управи ГО Звездара заштите од епидемије изазване вирусом COVID19.

Након дискусије у којој су учествовали сви чланови, Савет за здравље ГО Звездара је дао препоруку да се одржавање планираних активности Општине, чија реализација у затвореном простору предвиђа учешће више од 100 људи, помери најраније до 1. априла 2020. године, док ће се, ако постоји потреба, предлози нових мера разматрати у наредном периоду.

Усвајањем предложених мера, поред постојећих, створиће се услови за спречавање, сузбијање и гашење епидемије COVID 19.

У прилогу:

Пословник о раду Савета за здравље ГО Звездара