Скупштина општине Звездара, на другој седници одржаној 16. септембра, донела је закључак о приступању промени Одлуке о организацији органа Градске општине Звездара.

С обзиром да је Скупштина града Београд усвојила нацрт новог Статута, а све градске општине имају уставну обавезу да ускладе своја акта са Статутом Града, Скупштина општине Звездара одлучила је да овај процес одмах започне. Комисија која је задужена да припреми Предлог Одлуке о организацији и достави га Скупштини на разматрање, састављена је од одборника и правника из Општинске управе. Председник Комисије је Александар Планиншек, а заменица Снежана Милићевић.

Одлуком Скупштине нова заменица начелника Општинске управе је Александра Кузмановић, магистар права. За нову директорку Спортског центра „Олимп“ именована је Весна Росић, дипломирани економиста. На истој седници донета су и решења о именовању радних тела Скупштине општине.