Поводом Светског дана цивилне заштите, Општински штаб за ванредне ситуације за територију Градске општине Звездара је одржао свечану седницу у среду, 1. марта 2017. у општинској великој сали.

Седници су, поред чланова Општинског штаба, присуствовали и гости из звездарских институција, као и чланови Већа ГО Звездара Александар Луковић и Немања Ђукић.

Командант Општинског штаба Милош Игњатовић је поздравио присутне и честитао им Светски дан цивилне заштите, а након тога је припадница сектора за ванредне ситуације Нена Кричак, самостални полицијски инспектор у Управи за ванредне ситуације у Београду, представила анализу досадашњег искуства у организовању заштите и спасавања у развоју специјализованих јединица цивилне заштите и припремљеност локалних самоуправа за реаговање у ванредним ситуацијама. Она је истакла да је Градска општина Звездара, међу првим београдским општинама, урадила Процену угрожености од елементарних непогода и других несрећа у погледу предвиђених мера заштите од елементарних непогода и других несрећа, ограничавања утицаја елементарних непогода и других несрећа на живот и здравље људи, материјална добра и животну средину.

Милош Игњатовић је рекао да Градска општина Звездара поклања пуно пажње безбедности грађана од елементарних непогода и других несрећа на својој територији и да ће тако бити и даље и захвалио је присутнима на ангажовању у раду Општинског штаба за ванредне ситуације.

Светски дан цивилне заштите установљен је 1990. одлуком Генералне скупштине Међународне организације цивилне заштите (ИЦДО).

Циљ обележавања тог дана је да се скрене пажња јавности на значај цивилне заштите и развијања свести о превентивним и самозаштитним мерама и поступцима у случају елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа…

Према међународним стандардима, цивилна заштита представља организован одговор државе на опасности које угрожавају становништво, материјална добра и животну средину.

Она представља целовит систем и најшири облик организовања, припремања и учешћа становништва у хуманитарним активностима и задацима заштите и спасавања.