Светлана Брујић Марковић, шефица Одељења за инспекцијске послове и Ивана Вујадиновић шефица Одсека за управно – правне послове инспекције и извршења, су као представнице добре праксе Градске општине Звездара у изради програма уклањања објеката, као предавачи, учествовале на пет регионалних семинара које је организовала Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије у сарадњи са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Владе Републике Србије.

Циљ ових семинара био је јачања капацитета грађевинске инспекције на локалном нивоу за примену одредби Закона о планирању и изградњи, а семинари су одржани у Београду (24. априла), Новом Саду (29. априла), Крагујевцу (7. маја), Нишу (8. маја) и Ужицу (15. маја).

У оквиру семинара представљена су нова законска решења везана за поступање грађевинске инспекције и њихова улога у обједињеној процедури издавања дозвола, ради јачања капацитета грађевинске инспекције, која има важну улогу у успешној примени Закона о планирању и изградњи.

Кључни предавач на семинару била је госпођа Александра Дамњановић, државни секретар у Министарству граðевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.