Градска оопштина Звездара укључила се и подржала акцију прикупљања електронског и електричног отпада под називом „Олимпијска рециклажа“, која почиње на СЦ „Олимп Звездара“ од суботе, 20. августа 2016. у сарадњи СЦ „Олимп“ са Звездарским еколошким центром и Компанијом „Божић и синови“.

Акција је врло стимулативна и двоструко корисне за грађанке и грађане:

1. Ко има старе електричне и елктронске уређаје може их безбедно збринути предајући их на пунктовима – посебним контејнерима за овакву врсту отпада на СЦ „Олимп Звездара, Вјекослава Ковача 11, сваког радног дана од 09 до 13 и од 16 до 20 часова и викендом од 8 до 11 и од 16 до 20 сати.

2. За узврат се добијају погодности за рекреативне кориснике и полазнике школица и курсева које организује СЦ ,,Олимп Звездара“

То практично значи да ће сви рекреативни корисници и посетиоци базена на ,,Олимпу“ без готовог новца, а са неким донетим електричним и електронским отпадом, моћи да добију карту или више карата за улазак на базен у вредности донетог ЕЕ отпада по важећем ценовнику фирме ,,Божић и Синови“.

Осим тога, свим полазницима разних програма који се одржавају у СЦ ,,Олимп“: школица кошарке, фитнес за жене, таи чи, јога…биће омогућено јефтиније похађање програма и курсева тако да ће се цена умањити за вредност донетог ЕЕ отпада по важећем ценовнику.

Ценовник се налази у прилогу, а биће изложен на видним местима на простору СЦ ,,Олимп“.

Све додатне информације могу се добити на рецепцији СЦ ,,Олимп-Звездара“: телефони 011 2412 353, 2411 636 и 066 296 983.

Акција има за циљ подизање свести грађана о значају примарне селекције и поновне употребе различитих врста отпада и стварање трајне навике сакупљања, одвајања и рециклирања отпада, јер је правилно збрињавање и рециклажа електронског и елктричног отпада основни услов за очување животне средине.