У циљу информисања јавности о законом прописаној обавези увођења у војну евиденцију која је остала на снази након доношења Одлуке Народне скупштине Републике Србије о обустави обавезe служења војног рока (15. децембра 2010.), Центар Министарства одбране Звездара упућује Општи позив за увођење у војну евиденцију:

„Министарство одбране уводи у војну евиденцију лица рођенa 1998. и старијих годишта, која из одређених разлога нису уведена у војну евиденцију у календарској години у којој су навршила 18 година живота.

Увођење у војну евиденцију вршиће се у центрима Министарства одбране за локалну самоуправу, према месту пребивалишта регрута, сваким радним даном, од 09 до 14 часова.

Регрут који се уводи у војну евиденцију на увид треба да донесе личну карту или уверење о држављанству Републике Србије.

Регрут који борави у иностранству уводи се у војну евиденцију у надлежном дипломатском представништву Републике Србије у тој земљи.“

Kонтакт:

Центар МО Звездара, Устаничка189, бивша МЗ „Војвода Путник“, војни службеник за ГО Звездара, Никица Соковић, тел. 011/3478-668