Уместо одласка у општину ради обављања послова, почев од понедељка, 4. маја грађани Звездаре имаће могућност да их обаве и у четири месне заједнице на општини.

За почетак, у четири месне заједнице Општина Звездара је омогућила вршење следећих послова из своје надлежности:

– овера преписа, потписа и рукописа,
– издавање уверења о животу корисницима пензија намењених за употребу у иностранству

Наведени послови вршиће се у просторијама месних заједница:

„Велики Мокри Луг“, Николе Груловића 14
„Мали Мокри Луг“, Бул. краља Александра 532
„Ново Миријево“, Миријевски венац 18-20
„Стеван Синђелић“, Устаничка 194
Радно време месних заједница je:
– понедељак, среда и петак од 8.00 до 16.00 часова
– уторак и четвртак од 12.00 до 20.00 часова