Председник Градске општине Звездара Милош Игњатовић потписао je 29. маја 2018. споразум о сарадњи на програму „ROMACTED – Промовисање доброг управљања и оснаживања ромске заједнице на локалном нивоу”, који је заједнички програм Европске уније и Савета Европе. У име Владе Реп. Србије споразум је потписала потпредседница Владе др Зорана Михајловић, а у име Савета Европе шеф Мисије Тим Картрајт.

Програм се имплементира од стране Тима Савета Европе за Роме и Путнике и канцеларије Генералног директората за програме у земљама региона, а предвиђено је да до 30. априла 2020, програм буде имплементиран у 50 општина у региону.

Циљеви програма су:

  • изградња политичке воље и одрживих политика кроз ангажовање локалних власти у унапређењу демократске јавне управе и подстицању локалних ромских заједница за јачање капацитета, како би Роми и Ромкиње допринели креирању, имплементацији и праћењу планова и пројеката који се односе на њих;
  • оснаживање ромске заједнице, како на индивидуалном нивоу (помагати Ромима и Ромкињама да користе своја основна права и унапређују личне капацитете и вештине), тако и на нивоу колектива (организовање заједнице како би изразила своје интересе у решавању заједничких проблема);

јачање посвећености институција, њихових капацитета, знања и вештина у раду на инклузији Рома и Ромкиња и примени концепта добре управе.