Дежурни телефони Општинске изборне комисије на дан избора 24.04.2016:

011/3405-938

011/3405-979

011/3405-704