Председник Скупштине Градске општине Звездара Александар Ерор заказао је осамнаесту седницу Скупштине за четвртак, 27.. децембар 2018. године, са почетком у 10 сати, у одборничкој сали, Булевар краља Александра 77, први спрат.

За ову седницу је предложен следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

I    Редован поступак

  1. Предлог одлуке о буџету за 2019. годину
  2. Предлог кадровског плана за 2019. годину
  3. Локални акциони план запошљавања Градске општине Звездара за 2019. годину
  4. Предлог плана развоја културе Градске општине Звездара за период од 2019. до 2020. године
  5. Предлог програма унапређења социјалне заштите на територији Градске општине Звездара у 2019. години
  6. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“
  7. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о ценама услуга закупа пословног простора и постављању реклама и издавања рекламног простора у Јавном предузећу Спортски центар „Олимп-Звездара“
  8. Предлог програма рада Скупштине Градске општине Звездара за 2019. годину

II   Скраћени поступак
III  Текућа питања
IV   Одборничка питања