Предузетници са Звездаре су основали Опште удружења предузетника општине Звездара „Клуб привредника општине Звездара”, које ће бити члан Привредне коморе Србије, на Оснивачкој скупштини одржаној 8. децембра у ГО Звездара.

Циљ оснивања је побољшање општег привредног амбијента на Звездари уз бољу комуникацију и координацију рада, повезивање, како међусобно, тако и са институцијама, боље коришћење ресурса и шанси које се преко Привредне коморе Србије пружају привредним делатностима различитих области рада.

Звездарске предузетнике је поздравио Милош Игњатовић, председник Градске општине Звездара, који је рекао да Општина пуно полаже на развој предузетништва са жељом да помогне предузетницима са своје територије да буду још успешнији и новима да то постану.

На скупштини којом је председавао Бранислав Пауновић, члан Већа ГО Звездара, а којој су присуствовали Александар Ерор, председник Скупштине ГО Звездара, чланови Већа ГО Звездара и гости из Привредне коморе Београда и други, донети су нови оснивачки акт- Статут Удружења и Одлука о оснивању Општег удружења предузетника општине Звездара „Клуб привредника општине Звездара”.

За председника Удружења и Скупштине Удружења једногласно је изабран Зоран Пралица, истакнути привредник са Звездаре који је у обраћању члановима Скупштине истакао да привредници са Звездаре треба заједнички да дефинишу проблеме и иницијативе како би, уз помоћ Привредне коморе Србије, то било решено.

Скупштина Општег удружења предузетника општине Звездара „Клуб привредника општине Звездара” је, на предлог председника, изабрала 5 од 9 чланова Извршног одбора (Чедомир Милинковић, председник ИО, Ненад Николић, Бранислав Пауновић, Горан Ристић и Марко Нинковић) и Владу Бијелића за председника Надзорног одбора. Остали чланови Извршног и Надзорног одбора биће изабрани на следећој седници на предлог чланова Скупштине.

За секретара Удружења је изабрана Ивана Сари.