Грађевински инспектори Градске општине Звездара су 14.09.2016. године, у Сава Центру, присуствовали првом састанаку мреже грађевинских инспектора Сталне конференције градова и општина.

Мрежа грађевинских инспектора основана је са циљем да допринесе што бољем спровођењу прописа у области инспекцијског надзора над изградњом објеката и бољој међусобној сарадњи и координацији рада и једна је од 17 струковних мрежа Сталне конференције градова и општина.

Присутнима су се обратили Даринка Ђуран помоћник министра Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, Ђорђе Станичић, генерални секретар СКГО, Милан Стефановић, УСАИД пројекат за боље услове пословања, др Јелена Јеринић, професор Правног факултета Универзитета Унион и Светлана Брујић Марковић, шеф Одељења за инспекцијске послове Градске општине Звездара.

Теме првог састанка биле су попис незаконито изграђених објеката и примена Закона о озакоњењу објеката, примена Закона о инспекцијском надзору и упознавање са новинама из Закона о општем управном поступку, чија пуна примена почиње 1.7.2017. године.