Божидар Ђелић потредседник републичке владе и Нилс Рагнар Камсвага, амбасадор Норвешке отворили су данас, 09.12.2010. године SWIFT Центар у Улици Ђанга Рајнхарта у Орловском Насељу, на Звездари пресецањем врпце.

Свечаном отварању центра присуствовали су и Дорит Нитцан, шефица СЗО у Србији, Периша Симоновић, државни секретар у Министарству здравља, Негрет Емироглу представница Светске здравствене организације, Драган Ђилас, градоначелник Београда, Милан Поповић, председник општине Звездара, многе друге високе званице, задругари који ће радити у центру, као и бројне новинарске екипе.

Обраћајући се присутнима Божидар Ђелић је између осталог рекао:

– Достојанствен човек је онај који има радно место, здравствену књижицу и чија деца иду у школу. Продајом својих производа, који су већ сада обезбеђени уговорима, припадници овог насеља, пре свега ромске националности, који ће радити и самостално управљати центром, остварују прави пут напред. Као председник Националног савета за инклузију Рома, захваљујем Норвешкој, која је по ко зна који пут показала великодушност, али исто тако Министарству за животну средину, граду Београду и општини Звездара, где сам и сам рођен и чиме се поносим.

Нилс Рагнар Камсвага, амбасадор Норвешке, казао је да је велики изазов за свако друштво да за оне који су на маргини учини нешто што ће их укључити у друштвене токове.

– Овај пројекат нуди тај велики корак напред, помоћ и посао онима који до сада нису могли да се на уобичајен начин укључе у ширу заједницу. Неформални сакупљачи отпада су се суочавали с великим проблемима, искљученошћу, сиромаштвом и недостатком здравственог осигурања, а овај програм им нуди побољшање у свим тим аспектима. Поред тога, пројекат нуди и велике користи у смислу заштите животне средине и још много других позитивних страна, због чега смо ми веома срећни и узбуђени што у њему учествујемо. Надамо се да ће исти образац моћи да се примени на више места, не само у Србији већ и у региону, а доказ колико је пројекат вредан јесте и чињеница да ће Европска унија финансирати и његову другу фазу – рекао је амбасадор Норвешке.
Првих 12 запослених у рециклажном центру, добијањем здравственог осигурања, које до сада нису имали, биће они који ће становницима Орловског насеља пружити информацију где могу да се пријаве, како да остваре право на здравствено осигурање, образовање и на тај начин деловати као медијатори, рекао је Периша Симоновић, државни секретар у Министарству здравља

Милан Поповић, председник општине Звездара, рекао је да отварање рециклажног центра представља круну дугогодишњих напора у решавању ових питања и изразио очекивање да ће следећа генерација запослених у овом центру живети много боље, јер ће њихови родитељи имати здравствено осигурање, а они сами ићи у школу, што ће бити услов за родитеље ако желе да наставе да раде у рециклажном центру.

SWIFT Иницијатива (Иницијатива за одрживо управљање отпадом зарад здравијег сутра) има за циљ да омогући неформалним сакупљачима отпада веће приходе и побољша приступ државним и локалним услугама, попут здравства и образовања.

SWIFT пројекат финансира Влада Краљевине Норвешке и спроводи се од стране канцеларије Светске здравствене организације у Србији у партнерству са организацијама ИОМ и УНОПС, заједно са Министарством здравља, Министарством животне средине и просторног планирања, градом Београдом и Градском општином Звездара.

Циљ SWIFT Иницијативе је, да се кроз пилот пројекат, укључи у решавање кључних социјалних детерминанти здравља у неформалном сектору скупљања отпада и, конкретније, повећање приступа здравственим услугама, побољшање социјалне инклузије и развој одрживих планова запошљавања међу неформалним сакупљачима отпада. Пројекат такође наглашава важност заштите здравља на раду, посебно у активностима прикупљања отпада, које носи са собом излагање различитим здравственим опасностима и ризицима.

Неформално сакупљање отпада представља значајан начин обезбеђивања основне егзистенције за многе рањиве групације, нарочито најсиромашнијих слојева ромске популације. Прекидање ланца сиромаштва и задирање у питање социјалне иксључености је у складу са Стратегијом смањења сиромаштва Владе Републике Србије и европске иницијативе „Декада Рома”. Међутим, треба напоменути да социјално угрожени који се баве сакупљањем отпада нису искључиво припадници ромске популације, тако да SWIFT Иницијатива таргетира све социјално угрожене категорије становништва који се баве овом активношћу.

Одрживо запослење је у јакој вези са социјалним детерминантама здравља и подстицањем интеграције маргинализованих група. SWIFT Иницијатива подстиче одрживо запослење кроз формирање Задруге сакупљача отпада у Београду. Кроз овај вид запошљавања и подршку активностима SWIFT Задруге, сакупљачима се омогућава обезбеђивање личних докумената, бољи приступ јавним и социјалним услугама (здравље, образовање, социјална заштита), као и развијање професионалних капацитета и достојанства, и на тај начин интеграција у шире друштвене токове.

Увођењем у формалне токове и организовањем појединаца у задруге, отвара се велико поље сарадње различитих правних субјеката, фирми и организација у пословима сакупљања и рециклаже отпада, која је свакако неформалним радом појединаца ове социјално-угрожене популације искључена.

SWIFT пројекат се реализује у Орловском Насељу, једном од најстаријих ромских насеља у Србији, где је градска Општина Звездара определила земљиште на коришћење. У оквиру SWIFT Центра изграђено је постројење са додатним санитарним и канцеларијским просторијама. SWIFT пројектом задруга је добила на коришћење од стране УН агенција савремену опрему за овакву врсту активности. Циљ је да се у првој години рада запосли од 50 до 100 чланова Задруге који ће пружати не само услуге управљања отпадом већ и услуге чишћења и одржавања пословних и стамбених простора.

SWIFT иницијатива подржава владине приоритете који се односе на приступ Европској унији, остваривање Миленијумских циљева развоја, смањења сиромаштва и стратегије одрживог развоја и може послужити као модел који се може проширити на друге локације у Србија и изван ње.