Председник Скупштине Градске општине Звездара Александар Ерор заказао је петнаесту седницу Скупштине за среду 4. јула 2018. године, са почетком у 10,00 сати, у одборничкој сали, Булевар краља Александра 77, први спрат.

За ову седницу је предложен следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

И    Редован поступак

  1. Информација о стању јавне безбедности на територији општине Звездара у периоду И-XИИ 2016/ 2017. године
  2. Предлог одлуке о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Звездара за 2017. годину
  3. Предлог одлуке о ребалансу  буџета Градске  општине  Звездара  за    годину
  4. Извештај о раду Канцеларије за младе Градске општине Звездара за период јануар 2017. – децембар 2017. године

ИИ   Скраћени поступак

ИИИ  Текућа питања

ИВ   Одборничка питања