Нацрт плана детаљне регулације подручја градске парк шуме Звездара, са извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину, изложен је на јавни увид у просторијама Градске управе, 27. марта 43-45, сала 2 у сутерену, као и у просторијама Градске општине Звездара, Булевар краља Александра 77 (мала сала на првом спрату), од 24. априла до 25. маја 2009.

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача, уторком и четвртком од 11 до 15 часова, у згради Градске управе, 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) и средом и петком од 11 до 15 часова у просторијама Градске општине Звездара, Булевар краља Александра 77 (мала сала на првом спрату).

Јавна презентација биће одржана 7. маја 2009. у 14 часова у просторијама Градске општине Звездара, Булевар краља Александра 77 (велика сала на првом спрату).

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Београда биће одржана у згради Градске управе, 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену), 23. јуна 2009.

Заинтересована лица своје примедбе на предложена решења, искључиво могу доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, 27. марта 43-45, организационој јединици Градске управе града Београда у чијој је надлежности спровођење процедуре доношења урбанистичких планова, сходно члану 53. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 47/03 и 34/06) и члану 36. Правилника о садржини, начину израде, начину вршења стручне контроле урбанистичког плана, као и условима и начину стављања плана на јавни увид („Службени гласник РС“, бр. 12/04) најкасније до краја јавног увида, тј. до 25. маја 2009.