Председник Градске општине Звездара Милош Игњатовић донео је одлуку о усвајању другог циклуса плана интегитета ГО Звездара.

ГО Звездара је израдила план интегритета у складу са смерницама за израду и спровођење плана интегритета. Одлука о усвајању плана интегритета и израђени план достављен је Агенцији за борбу против корупције 20.06.2017.

Именовано лице за праћење спровођења плана интегритета је начелница Управе ГО Звездара Татјана Лечић Карановић.