Нова монтажна бетонска трафо станица у улици Седме српске бригаде 25в, у наставку Босутске улице у Миријеву, почела је да ради 18. маја. Изградња трафо станице у значајној мери ће поправити напонске прилике у овом делу општине Звездара.

Нова трафо станица прихватиће део постојеће мреже у улицама: Душана Радовића, Босутској, Волгиној и Мурманској, тако да потрошачи више неће имати проблема са слабим напајањем.

Становници овог краја често нису могли да користе чак ни мале кућне апарате. Лоше напајање онемогућило је постављање јавног осветљења. Због проблема које су грађани имали са електричном енергијом, ЕДБ је овај објекат ставила у приоритет и његова изградња је обављена по скраћеној процедури коју су одобрили Градско веће и градоначелник Београда.

Вредност радова, које је изводило предузеће „Електродистрибуција изградња“ је око 5.500.000 динара. Градска општина Звездара омогућила је изградњу проналажењем локације, чиме су решени вишедеценијски проблеми овог дела Миријева.

Постројење има капацитет да прихвати и део будућих потрошача, чији се објекти граде у овом подручју, а у плану је и постављање уличног осветљења.