У складу са Статутом Града Београда којим је, почев од 01.01.2009, дефинисана надлежност градских општина везана за основне школе, Градска општина Звездара ускоро започиње са реализацијом грађевинских радова (осим капиталних) на одржавању школских објеката на територији општине.

У Основној школи „Стеван Синђелић“, Улица Милића Ракића 1, биће обављени радови на адаптацији помоћне просторије и израда тоалета за лица са инвалидитетом. Вредност радова је 429.540,20 динара без ПДВ-а.

У ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“, Ул. Нова 15, ће се урадити адаптација санитарног чвора и израда тоалета за лица са инвалидитетом и изградња приступне рампе чија је вредност 1.642.238,60 динара без ПДВ-а.

У ОШ „Десанка Максимовић“, Ул.Устаничка 246, биће извршена поправка заштитне ограде ка Устаничкој улици и санација степеништа на улазу у школу. Вредност радова је 2.302.158,50 динара без ПДВ-а.

У ОШ „1300 каплара“, Ул. Панчина 1, биће обављени радови на поправци заштитне ограде око објекта школе чија је вредност 447.410,00 динара без ПДВ-а.

У ОШ „Јелена Ћетковић“, Врањска 26, урадиће се радови на санација ђачке кухиње и трпезарије вредности 3.053.610,00 динара без ПДВ-а.

Радови на овим школама изводе се на основу претходно сагледаних потреба на школским објектима, а ускоро започињу и поступци јавне набавке за уступање радова у две школе, по чијем је окончању непосредно планирамо и започињање грађевинских радова. Рок за извођење радова износи 45 календарских дана.

Школе за које започиње поступак јавне набавке су: ОШ „Ћирило и Методије“, Учитељска 58, у којој ће бити извршени радови на санацији равног крова, замени улазних врата од алуминијумских профила и реконструкција подова у 2 учионице. Процењена вредност јавне набавке је 2.900.000,00 динара без ПДВ-а, као и ОШ „Иван Горан Ковачић“, Војводе Бране 18а, у којој ће бити обављени радови на изради тоалета и рампе за особе са инвалидитетом.Процењена вредност јавне набавке: 1.400.000,00 динара без ПДВ-а.

У току 2011. године Градска општина Звездара је, као и претходне две године, извела радове у основним школама на својој територији и то:

У ОШ „Десанка Максимовић” су изведени радови на адаптацији и санацији два мокра чвора, као и у свлачионицама, а обављени су и радови на адаптацији тоалета за потребе особа са инвалидитетом. У ОМШ „Владимир Ђорђевић” изведени су радови на замени дела расвете и молерско-фарбарски у учионицама. У ОШ „Деспот Стефан Лазаревић” су извршени радови на замени старе и неодговарајуће флуо расвете новим надградним флуо светиљкама са параболичним алуминијумским растером у свим учионицама и ходницима на другом спрату и у трпезарији, као и замена рефлектора у фискултурној сали. У „ОШ Стеван Синђелић” су изведени радови на уређењу стаза, степеништа и игралишта у школском дворишту, а урађена је и рампа за особе са инвалидитетом у школском холу у приземљу. У ОШ „Владислав Петковић Дис” су обављени радови на замени расвете у учионицама, ходницима и фискултурној сали. У ОШ „Иван Горан Ковачић” изведени су радови на реконструкцији свлачионица и ученичких тоалета са адаптацијом тоалета за особе са инвалидитетом. У ОШ „Драгојло Дудић” су извршени радови на адаптацији помоћне просторије од које је формиран тоалет за лица са инвалидитетом, као и радови на адаптацији учионица – замена врата и кречење учионица у приземљу и на 1.спрату школе. У ОШ „1300 каплара” су изведени радови на адаптацији архива и изради тоалета за лица са инвалидитетом. У ОШ „Бошко Буха” су извршени радови на замени фасадне столарије у приземљу. У ОШ „Вељко Дугошевић” су изведени молерско-фарбарски радови у ходнику и учионицама на првом спрату школе.

Поред овога, у Вртићу „Плави чуперак” су обављени радови на санацији мокрих чворова.