Након спроведеног Јавног позива за доделу помоћи у грађевинском материјалу породицама избеглица са територије Градске општине Звездара, разматрања приспелих захтева, увиђаја на терену и бодовања пријава, објављујемо Прелиминарну ранг листу корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу породицама избеглица.

Прелиминарна ранг листа корисника