Позивају се сви кандидати, чија се имена и презимена налазе испод црте на прелиминарном списку кандидата за општинске инструкторе – општина Врачар, на прозивку ради попуњавања потребног броја кандидата за претест.

Прозивка ће се одржати дана 14.08.2012. године у 12 часова, у канцеларији 104, на првом спрату зграде Градске општине Звездара.

Том приликом је потребно да кандидати понесу следећу документацију:

1.    Копију личне карте или пасоша;
2.    Оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми (студенти подносе на увид оверен индекс, односо потврду о уписаном семестру у 2012. години);
3.    Копију радне књижице (сви запослени);
4.    Уверење да против кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница (ово уверење кандидати могу да приложе накнадно тј. до почетка обуке);
5.    Уверење да је лице на евиденцији Националне службе за запошљавање или копију овереног картона са евиденције ове службе (за незапослене кандидате), не старију од месец дана;
6.    Број сопственог ненаменског текућег рачуна и назив банке у којој је отворен.

Прозивка се врши према ранг листи све док се не изабере потребан број кандидата за претест за обуку.

Ранг листу кандидата можете погледати овде. (PDF 102kb)