Милан Поповић, председник Градске општине Звездара, посетиo је, заједно са лекаром, троје војних пензионера са озбиљнијим здравственим проблемима који живе у војном објекту у Душана Радовића 9а.

То је почетак спровођења још једне заједничке акције Удружења војних пензионера – Општинског одбора Звездаре и наше општине. На територији општине Звездара живи око 3000 војних пензионера.

Општина је издвојила око 100.000 динара као помоћ члановима Удружења у области здравствене заштите. Захваљујући томе, сви војни пензионери и чланови њихових породица, који живе на Звездари, имаће могућност да се обрате лекару, који ће повремено радити у војном објекту и пружати здравствене савете и консултације. Тешко покретне болеснике лекар ће обилазити и прегледе обављати приликом кућне посете.

Посета је резултат успешне сарадње Општине Звездара и Општинског одбора Удружења војних пензионера, захваљујући чему су почели да се решавају животни проблеми ове популације.