Веће градске општине Звездара на својој 106. седници одржаној дана 17. 6. 2019. годинe донело је решење о постављењу Горана Јевтића, дипл. правника за заменика начелника Управе градске општине Звездара.

rešenje zamenik načelnika