Градска општина Звездара потписала је уговор о донацији од стране Европске уније, преко Министарства финансија Републике Србије, за финансирање пројекта „Интерсекторски механизам за смањење осипања деце и превенцију раног напуштања школовања на Звездари“.

Пројекат је вредан 137.620 евра, траје две године и спроводиће се у партнерству са Националним саветом ромске националне мањине Србије.

Уговор је у име Општине потписао председник Скупштине Градске општине Звзедара г. Александар Ерор, а потписивању су присуствовали и члан општинског Већа Лазо Шеган и члан Националног савета ромске националне мањине Славко Јовановић. Сличне уговоре је потписало је још око 30 општина и невладиних организација у Србији.

Пројекат обухвата помоћ деци (махом ромске националности) која напуштају или су у ризику од напуштања школовања, али и њиховим родитељима. Најчешћи разлог за то је дубоко вишегенерацијско сиромаштво, па помоћ на пројекту подразумева додатну индивидуалну наставу за децу, помоћ у школској опреми, додатно образовање родитеља за овладавање занатима и асистенцију у њиховој потрази за послом, као и помоћ стручњака интерсекторског тима – педагога, психолога, здравственог радника, представника центра за социјални рад, ментора за запошљавање и школског радника.

Поред овога, у свим звездарским школама ће, у склопу пројекта, бити израђен систем за рано упозоравање на осипање школске деце, а такође ће бити унапређени услови за рад Школе за образовање одраслих „Браћа Стаменковић“ у Орловском насељу.