Градска општина Звездара у својству наручиоца покренула је јавну набавку у преговарачком поступку без објављивања позива, редни број набавке 28/2017,  услуга извођења позоришних представа, у оквиру 14. Дечјег позоришног фестивала „Позориште Звездариште“ – страна позоришта

Обавештење о покретању преговарачког поступка

4. Konkursna dokumentacija – strana pozorista

Одлука о додели уговора_27.10.2017

Обавештење о закљученом уговору_23.11.2017

Уговор 1

Уговор 2

Уговор 3

Уговор 4

Уговор 5

Извештај о реализацији уговора