Комисија за избор пројеката у области културе за 2017. годину, донела је Предлог одлуке o избору пројеката у области културе који ће се суфинансирати из буџета Градске општинe Звездара у 2017. гoдини.
 
Увидом у приспелу конкурсну документацију, Комисија је констатовала да су на Јавни конкурс расписан 17. марта 2017. године стигле 23 пријаве пројеката, и то 21 пријава правних лица и 2 пријаве физичких лица и да су све пријаве пристигле у предвиђеном року.
 
За све пријаве извршена је административно-техничка провера и констатовано да су сви субјекти који су аплицирали регистровани у АПР и да испуњавају формалне услове Конкурса.
 
Детаљне информације заинтересовани могу наћи у прилогу:
Предлог одлуке