Комисија за избор и праћење реализације пројеката/програма у области унапређења безбедности ученика у основним и средњим школама на територији Градске општине Звездара је усвојила Предлог одлуке у прилогу.PredlogOdluke_BezbednostUcenika

Усвајање овог Предлога уследило је након анализе предложених програма на основу усвојених критеријума (финансијски и оперативни капацитет, релевантност – квалитет пројекта или програма, методологија, одрживост пројекта, буџет и рационалност трошкова), консултација са стручном службом и анализе реализованих програма у претходном периоду.

Чланови Комисије су: Лазо Шеган, председник, Татјана Карановић Лечић, чланица и Милош Петровић, члан.

Школе су обавези да програмске активности реализују до краја буџетске године.