Комисија за избор програма/пројеката удружења грађана за 2019. годину је на 3. седници, која је одржана 29.5.2019. године усвојила Предлог одлуке са коначним ранг листама. Комисија је проследила Предлог одлуке председнику ГО Звездара како би донео Одлуку о избору програма/пројеката удружења грађана.

У прилогу се налази:

Извештај Комисије са Предлогом одлуке и коначним ранг листама;